The Big Bang Theory - Teorie velkého třesku

 

 

 

 

 

 

6. řada

 

  1.   Variabilita večera ve dvou (The Date Night Variable)
  2.   Potenciální možnost rozchodu (The Decoupling Fluctuation)
  3.   Poznatek o Higgsově bosonu (The Higgs Boson Observation)
  4.   Minimalizace dopadu návratu (The Re-Entry Minimization)
  5.   Holografická stimulace (The Holographic Excitation)
  6.   Výmaz pasáže (The Extract Obliteration)
  7.   Párové dilema (The Habitation Configuration)
  8.   Záhada čísla 43 (The 43 Peculiarity)
  9.   Konflikt s parkovacím místem (The Parking Spot Escalation)
  10.   Technika vykuchání ryby (The Fish Guts Displacement)
  11.   Vánoční deziluze (The Santa Simulation)
  12.   Metafora o vaječném sendviči (The Egg Salad Equivalency)
  13.   Expedice do Bakersfieldu (The Bakersfield Expedition)
  14.   Kripke-Cooperova inverze (The Cooper/Kripke Inversion)
  15.   Kritické dopady vyzrazení zápletky (The Spoiler Alert Segmentation)
  16.    Nesporný důkaz náklonnosti (The Tangible Affection Proof)
  17.   Vytěsnění monstra (The Monster Isolation)
  18.   Implementace smluvního závazku (The Contractual Obligation Implementation)
  19.   Přeorganizování kumbálu (The Closet Reconfiguration)
  20.   Rozepře o definitivu (The Tenure Turbulence)
  21.   Alternativa zakončení (The Closure Alternative)
  22.   Experimenty s Protonem (The Proton Resurgence)
  23.   Potenciál kouzla lásky (The Love Spell Potential)
  24.   Reakce na bon voyage (The Bon Voyage Reaction)
 
 

Copyright © 2007-2015 by Daminka

Free Website Templates